Kostas. Powered by Blogger.

Monday, October 27, 2014

Hramul bisericii 2014-Sf.Mare Muc.Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Poate că în nimic altceva nu se cunoaște mai bine adevărata Ortodoxie, decât în
dragostea fata de sfinti. 
Viața lor este cu totul ascunsă în Domnul nostru Iisus Hristos, iar pentru acest motiv, viața lor este întru totul viața lui Hristos; gândirea lor este în întregime gândirea lui Hristos, iar felul lor de percepere este cel al lui Hristos.
 Ei au fost sfintiți în cea mai înaltă măsura prin nevoințele sfintei credințe în Domnul Hristos Cel înviat si pururea fiitor, iar moartea nu are nici o putere asupra lor. Copiii şi sfinţii sunt temelia lumii. Fără ei lumea ar dispărea!

Sfântul Dumitru,  prin viaţa sa,
 a fost :

- un păzitor al credinţei curate . I s-a spus sa stârpeasca credința întru Hristos, el a preamărit- o și a râspandit-o. Oare se mai poate păstra azi, credinţă curată? Deşi e greu, datorită vacarmului provocat de fel de fel de neajunsuri, ideologii, erezii, sectarisme se poate prin legătura constantă cu Biserica şi cu Sfintele Taine, prin participare la Sfânta Liturghie, prin fapte,  prin citirea cu umilinţă a Sfintei Scripturi care ne arată prin învăţătură  calea de urmat dar și prin citirea Sfinților Părinți ai Bisericii care sub lumina Duhului Sfânt, rămân cei mai competenți  în a ne da răspunsuri la problemele pe care le ridică lumea de astăzi. Biserica ne simplifică situaţia şi ne oferă un răspuns în viaţa Sfântului Dumitru, de felul în care lucrează harul binecuvântării în credință. In lupta cu Lie, Nestor a strigat: “Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!

-un bun strateg al adevărului mântuitor.Nu a discutat ci a executat.Nu pe creștini ci pe idolii acelor veacuri, ce până astăzi arată monstruozitatea sufletelor  malformate de păcat.
-un  ostaș al credinței  care a știut să spună NU : ademenirilor spre ucidere, spre trădare sau nedreptate ale oricărui stăpânitor – mai mare sau mai mic – știind ca, desi se poate “spăla pe mâini” prin indreptățiri omenesti, nici o apa nu-l poate spăla (afara de cea a lacrimilor de pocainta) de petele de sânge pe care le lasî pe constiinta răul săvârsit aproapelui său.-un voievod al tinereții,al admirației creștinești arătand ca nu funcțiile foarte înalte, nici averea sa mare, nici bogătia orasului sau cinstea Impăratului celui mai puternic al lumii de atunci nu erau mostenirea primită de la părintii săi. Nu, mostenirea de pret pe care Sfântul a primit-o din familie a fost o credintă dreaptă  și cele doua icoane puse și-n suflet, cu Iisus Hristos  și cu Maica Sa.

-un mărturisitor
A mărturisit nu doar cu vorba, dar şi cu fapta, şi chiar cu viaţa credinţa primită. Viaţa pe pământ este proba focului, a purificării prin care dovedim că, în ciuda tuturor obstacolelor, voim să-l adorăm şi să-l cinstim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastră. Aşa cum sportivii, pentru a cuceri medalia trebuie să treacă prin focul pregătirilor şi al antrenamentelor celor mai diverse şi mai grele, îndrumaţi de antrenorul lor, tot astfel şi creştinul trebuie să accepte să sufere, mai mult sau mai puţin, îndrumat de Hristos care este cu el în toate zilele vieţii lui, după cum ne spune Domnul în Evanghelie. Privind mereu jertfa Mucenicilor poate am avea mai multa bărbătie pentru a ne înfrunta proprii balauri, cei nevăzuti din noi.


-un mare Mucenic .
 Mucenicii au fost cei care au arat pustiul cel neroditor al omului căzut cu înseși trupurile și cu sângele lor. Mărturiile despre ei sunt ca si minunile – incredibile. Și la fel ca minunile, ajung greu la inimile noastre. Le percepem exterior, le pomenim formal, ne raportam la ele ca la oarecare fapte de vitejie si eroism. Nu le întelegem, pentru că nu pot fi ințelese decât in duh. Nu ajung să ne scuture de praful deșertăciunilor cu care ne-am imbâcsit sufletele.
 Dacă am sta cu mintea la ele, dacă ne-am aduce aminte de ele, neincetat privind la Mucenicii lui Hristos, poate am începe și noi sa fim mai puțin slăbănogiti de asaltul ne încetat al ispitelor din afara și din lăuntrurile noastre.Astăzi , spune Fericitul Augustin: “A trăi creştineşte şi a observa preceptele evanghelice este tot una cu a suferi martiriul”. 


- "Izvoratorul de mir". Multi credincioși au fost vindecati de boli incurabile si grele de acest minunat mir si multi au fost ajutati să iasă din necazurile lor rugandu-se la Sfântul Dumitru.
Mirul credinței are parfumul înălțării sufletelor la Dumnezeu!
Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP