Kostas. Powered by Blogger.

Friday, August 28, 2015

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul-gânduri 

Evenimentele zilnice, ale mass-media spun mult despre “irozii” de azi şi oamenii lui Dumnezeu. Motivele întodeauna …urmează să fie stabilite însă tăcerea... o fi muţenie sau revoltă în fiinţa umană ce nu poate face mai mult.(?) Ori, poate chiar întoarcem  spatele fiindcă lucrurile depăşesc violenţa "cu care ne-am obişnuit"la ştiri şi nu ne vine să credem că pot fi adevărate, tocmai fiindcă sunt... prea adevărate?!
Sau, poate ne lipsesc cuvintele, fiindcă suntem fiinţe umane şi ştim să vorbim despre iubire şi nu despre ură?!
 "M-am născut pentru a iubi, nu pentru a urî", spunea Antigona. Şi evident, personajul lui Sofocle nu era creştin. Ori, poate fiindcă nu ne mai considerăm o familie, noi creştinii - ci doar indivizi separati…
...Oricum, ciudată - dar nu "creştinească" e tăcerea faţă de pătimire! La fel ca şi în cazul tuturor asasinatelor comise împotriva creştinilor în cei peste două mii de ani de când creştinii vorbesc despre iubire, iar hinduismul despre toleranţă, budismul despre non-violenţă, islamul despre războiul sfânt al persoanei împotriva păcatelor proprii, religia mozaică despre dreptate... 175 de milioane de creştini (estimativ) au fost ucişi - numai fiindcă au fost creştini - în cele două milenii de când Domnul nostru Iisus Hristos s-a jertfit pentru ca noi să avem viaţă "şi s-o avem din belşug".
Câţi oameni nu mor asasinaţi în fiecare zi pentru că-l iubesc pe Dumnezeu în aproapele şi mai presus de toate,pe Dumnezeu în toate: au căzut cu toţii victime ale urii de rasă, ale persecuţiilor religioase, ale naziştilor, ale regimurilor comuniste postbelice(Sfinţii închisorilor), sau ale diferitelor regimuri totalitare, sau în cursul diverselor mişcări sociale etc.
Te întrebi,  la Sărbătoarea Tăierii capului Sf.Ioan Botezătorul în faţa exodului atâtor suflete nedreptăţite(refugiaţii,emigranţii, prigoniţii neamurilor), Europa creştină ce răspuns are  a da celor ce poartă nu altceva, decât “postul suferinţei “? Cum să percepem noi oamenii acestui secol, crima  imigranţilor musulmani din mediteraniană când aruncă peste bord, 12 creştini ca să nu exemplificăm decât un caz recent mediatizat ? Mărturie stau prea multele" filmuleţe" ale atrocităţilor omeneşti ce te înfioară prin cruzime,siluire semn că  istoria se repetă şi uitarea pare mereu înscrisă omenescului.
Moartea violentă a Sfântului Ioan Botezatorul este una fizică, o durere trupească trecătoare, dar crima(crimele irodiene) lui Irod, a Irodiadei si a fiicei sale, Salomeea(lumea puterii), este o moarte spirituală vesnică, o desparţire a sufletului de Dumnezeu, izvorul bucuriei vesnice.Şi mai e de ştiut că dacă jurământul făcut prosteşte are consecinţe păcătoase, este preferabilă călcarea lui.
Totodată, ucidere, omor sau crimă este considerată şi istovirea aproapelui prin muncă peste puterile fizice ce uneori îi grăbeşte moartea. Un alt exemplu în această privinţă este lăsarea omului să moară de foame, fie că nu i se dă hrana de care are nevoie, fie că nu i se dă posibilitatea să şi-o câştige.De asemenea  avortul este crimă pentru că omul din momentul zămislirii sale are dreptul la viaţă şi nimeni nu-i îndreptăţit să-i răpească acest drept pentru nici un motiv.
Sfântul Ioan Botezatorul este  ocrotitorul celor care in societatea umană se luptă pentru adevăr,dreptate, pentru sfinţenie, pentru demnitate umană si pentru mântuirea oamenilor prin intoarcerea lor la Dumnezeu.El anticipează taina Bisericii in starea ei de misiune pentru indreptarea lumii păcătoase, care este adesea ostilă Evangheliei, ostilă sfinteniei, potrivnica dreptatii si vieţii duhovniceşti.
Pomenirea Sfântului Ioan Botezatorul şi a tuturor mărturisitorilor ne duce cu gândul şi la Judecata de Apoi dar şi la momentele speranţei, intrucât cei care au murit pentru credinta lor in Hristos, pentru Evanghelie, pentru dreptate şi sfinţenie, desi aparent au fost biruiţi de către prigonitorii lor, in realitate ei au devenit biruitori, pentru că în ei Duhul Sfânt, a biruit asupra duhului lumii păcătoase,nepăsătoare. De aceea, sfinţii martiri sau mucenici sunt numiţi in Ortodoxie buni biruitori mucenici.
 Sfântul Ioan este fiinţa de legatură dintre Profeti si Apostoli. E marele pustnic şi marele celib şi totodată, primul martir din lumea creştină: el moare pentru sfinţenia vieţii de familie.
În asemenea zi şi toate celelalte zile în care se săvârşeşte fărădelegea,cuvine-se să postim  plini de rugăciune și de durere pentru păcatele noastre…și ale întregii lumi !

1 comments:

Anonymous,  September 12, 2015 at 6:48 PM  

Europa crestina nu mai exista din pacate. Crestinismul in forma lui "dur et pure" a trecut de mult la tacere si complezenta. "Divide e impera " a reusit intre crestini, care L-au scos pe cel care le-a dat numele inafara vietii lor si au stabilit ura. Atunci cand cele doua mari "biserici" nu mai incita la ura fratii impotriva fratilor, abia atunci Dumnezeu va putea lucra. Caci El este dragoste, si fara dragoste nimic nu este. Shalom!

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP